Sprzątanie kościoła

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY wymaga naszej wspólnej troski! Nie tylko remontów ALE RÓWNIEŻ STAŁEJ DBAŁOŚCI O CZYSTOŚĆ!  Dlatego też wszyscy parafianie powinni poczuwać się do obowiązku posprzątania kościoła w wyznaczonym czasie, według ustalonej kolejności (podanej w dalszej części artykułu).

Każda grupa może ustalić sobie własne godziny sprzątania. Do tej pory "utarło się', że sprzątanie obywa się w poniedziałki i piątki po wieczornych nabożeństwach. Dekoracją i kwiatami zajmuje się jedna osoba, więc sprzątający pozostawiają ofiarę na ten cel. Prosimy o odpowiedzialne podejście do tego zadania, jest to wyraz troski o wspólne dobro, jakim jest świątynia parafialna.

o sprzątanie kościoła są proszeni mieszkańcy

ul. POGÓRZE

17 - 22.XII - 2, 4, 8, 10, 14A.

28.XII - 14, 33, 35, 39, 41.

31.XII - 4.I - 47, 53, 55, 57 i ul. Stroma

7 - 12.I - 69, 73, 77, 89, 93

14 - 19.I - 18, 20, 24, 26, 32

21 - 26.I - 36, 38, 42, 44, 46

28.I - 1.II - 97, 101, 103, 48, 54

4 - 9.II - 107, 115, 117, 119, 121

11 - 16.II - 62, 68, 123, 131, 133

18 - 23.II - 137, 139 A i B, 143, 151

25.II - 2.III - 157, 165, 171, 177, 72

4 - 9.III - 74, 76, 78, 80, 82

/następnie ul. Zielona, Młynarska…/