Sprzątanie kościoła

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY wymaga naszej wspólnej troski! Nie tylko remontów ALE RÓWNIEŻ STAŁEJ DBAŁOŚCI O CZYSTOŚĆ!  Dlatego też wszyscy parafianie powinni poczuwać się do obowiązku posprzątania kościoła w wyznaczonym czasie, według ustalonej kolejności (podanej w dalszej części artykułu).

Każda grupa może ustalić sobie własne godziny sprzątania. Do tej pory "utarło się', że sprzątanie obywa się w poniedziałki i piątki po wieczornych nabożeństwach. Dekoracją i kwiatami zajmuje się jedna osoba, więc sprzątający pozostawiają ofiarę na ten cel. Prosimy o odpowiedzialne podejście do tego zadania, jest to wyraz troski o wspólne dobro, jakim jest świątynia parafialna.

o sprzątanie kościoła są proszeni mieszkańcy

CHWILOWO
(ze względu na zagrożenie epidemiczne)
w porozumieniu z proboszczem
sprzątaniem kościoła zajmują osoby chętne


ul. MIODOWA

24 ➡︎ 29.II - 2, 3, 8, 9, 13;
2 ➡︎ 7.III - 17, 18, 22, 30, 32;
9 ➡︎ 14.III - 23, 25, 27, 29, 33;
16 ➡︎ 21.III - 37, 39, 41, 43, 47;
 23 ➡︎ 28.III - 38, 48, 50, 51, 53;
cdn.

[następnie ul. SŁONECZNA]