Sprzątanie kościoła

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY wymaga naszej wspólnej troski! Nie tylko remontów ALE RÓWNIEŻ STAŁEJ DBAŁOŚCI O CZYSTOŚĆ!  Dlatego też wszyscy parafianie powinni poczuwać się do obowiązku posprzątania kościoła w wyznaczonym czasie, według ustalonej kolejności (podanej w dalszej części artykułu).

Każda grupa może ustalić sobie własne godziny sprzątania. Do tej pory "utarło się', że sprzątanie obywa się w poniedziałki i piątki po wieczornych nabożeństwach. Dekoracją i kwiatami zajmuje się jedna osoba, więc sprzątający pozostawiają ofiarę na ten cel. Prosimy o odpowiedzialne podejście do tego zadania, jest to wyraz troski o wspólne dobro, jakim jest świątynia parafialna.

o sprzątanie kościoła są proszeni mieszkańcy


ul. Miodowa
29.VI ➡︎ 4.VII - 64, 64a, 66, 68, 70
6 ➡︎ 11.VII - 74, 78, 82, 83

ul. Słoneczna
13 ➡︎ 18.VII - 1, 3, 5, 6, 9
20 ➡︎ 25.VII - 10, 12, 13, 15, 19
27.VII ➡︎ 1.VIII - 14, 20, 33, 39, 43
3 ➡︎ 8.VIII
- 45, 59, 59a, 61, 63
10 ➡︎ 13.VIII - 65, 71, 75, 77
17 ➡︎ 22.VIII - 22, 28, 34, 40