Sprzątanie kościoła

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY wymaga naszej wspólnej troski! Nie tylko remontów ALE RÓWNIEŻ STAŁEJ DBAŁOŚCI O CZYSTOŚĆ!  Dlatego też wszyscy parafianie powinni poczuwać się do obowiązku posprzątania kościoła w wyznaczonym czasie, według ustalonej kolejności (podanej w dalszej części artykułu).

Każda grupa może ustalić sobie własne godziny sprzątania. Do tej pory "utarło się', że sprzątanie obywa się w poniedziałki i piątki po wieczornych nabożeństwach. Dekoracją i kwiatami zajmuje się jedna osoba, więc sprzątający pozostawiają ofiarę na ten cel. Prosimy o odpowiedzialne podejście do tego zadania, jest to wyraz troski o wspólne dobro, jakim jest świątynia parafialna.

o sprzątanie kościoła są proszeni mieszkańcy

ul. św. Jana

26 ➡︎ 31.VIII - 138, 140, 144, 113, 109
2 ➡︎ 7.IX - 107, 105, 99, 97, 87
9 ➡︎ 14.IX - 83, 79, 77, 75, 71
16 ➡︎ 21.IX - 69, 63, 59, 57, 55
23 ➡︎ 28.IX - 51, 49, 47, 37, 27
30.IX ➡︎ 5.X - 25, 23, 13, 5

[następnie ul. Polna]