Przygotowanie do bierzmowania

Spotkanie formacyjne dla kl. 6 SP
środa 21.XI br. g. 17:00 Msza św. i spotkanie

Przypominamy młodzieży (i ich rodzicom), że prosząc o udział w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu bierzmowani przyjęli na siebie obowiązki: regularnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i regularnej, miesięcznej spowiedzi. Systematycznego uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych i nabożeństwach, które wypadają w danym okresie oraz we Mszy św. poprzedzającej spotkanie. W wypadku uzasadnionej nieobecności prosimy o powiadomienie o tym opiekuna o. Janusza Nowaka.

więcej o sakramencie bierzmowania >>>