KANCELARIA

CZYNNA:  WTOREK i CZWARTEK -  po wieczornej Mszy świętej; ŚRODA: 9:00 - 10:00
(wieczorna Msza św. o okresie letnim o g. 18:00; w okresie zimowym g. 17:00)

Jeśli jednak, ktoś będzie pragnął załatwić jakąkolwiek sprawę w innym czasie, to także zostanie serdecznie przyjęty.

Zachęcam aby umówić się telefonicznie lub mailowo na konkretny termin!   

Może to być z największym pożytkiem dla obu stron.


 PARAFIALNE  KONTO   BANKOWE

Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego

ul. Franciszkańska 39; 38-455 GŁOWIENKA

PEKAO SA II o/Krosno: 52 1240 1457 1111 0000 1934 5383


  DOKUMENTY POTRZEBNE W KANCELARII:

1. DO CHRZTU ŚWIĘTEGO:

 • AKT URODZENIA DZIECKA
 • rodzice chrzestni przedstawiają zaświadczenie ze swojej parafii, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami;
 • Chrzty odbywają się w ostatnią niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o g. 11:00; w kancelarii zgłoszenie chrztu około 2 - 3 tygodnie wcześniej;
 • czytaj więcej o sakramencie chrztu św. >>>

 

2. DO I KOMUNII ŚW. i BIERZMOWANIA

 • wyciąg z księgi chrztów
 • warunkiem jest uczestnictwo w parafialnej katechezie przed sakramentalnej (przed 1 Komunią w cyklu rocznym, przed bierzmowaniem w cyklu trzyletnim)
 • czytaj więcej o sakramencie bierzmowania >>>

 

3. DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

 • Dowody Osobiste
 • Aktualne Świadectwa Chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania (gdyby nie było takiej adnotacji, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie);
 • Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu!) lub Akt Ślubu Cywilnego.
 • UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na w/w dokumentach (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców).
 • Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych
 • Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)
 • Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiące przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego!!! (Rezerwacji terminu ślubu można dokonać wcześniej).
 • czytaj więcej o sakramencie małżeństwa >>>

 

3. DO KATOLICKIEGO POGRZEBU:

 • akt zgonu
 • informacja o przyjętych sakramentach
 • jeśli pochówek odbywa się na cmentarzu parafialnym miejsce należy uzgodnić z proboszczem
 • czytaj więcej o katolickim pogrzebie >>>