Msze św. za zmarłych

WYKAZ MSZY ŚW. ZAMAWIANYCH PRZY POGRZEBIE

Msze św. za + śp. Mariana Gładysza
1.       Od rodziny – 25.02 g. 17.00
2.       Od rodziny – 27.03 g. 9.00
3.       Od córki, zięcia i wnuka - 10.04 g. 9.00
4.       Od siostry Lucyny z rodz.
5.       Od chrześnicy Wioletty z rodz.
6.       Od chrześnicy Agnieszki
7.       Od Krzysztofa i Kamili Bączar z rodz.
8.       Od uczestników pogrzebu

Msze św. za + śp. Mariana Jurczaka
1.       Od żony z dziećmi – 10.02 o g. 17.00
2.       Od siostry Elżbiety i Teresy – 11.03 o g. 17.00
3.       Od siostry Małgorzaty z synem Mateuszem – 08.04 g. 18.00
4.       Od sąsiadów  - rodziny Warchoł  - 25.04 g. 18.00
5.       Od rodz. Frydrych – 28.04 o g. 18.00
6.       Od sąsiadów – Małgorzaty i Roberta Zajdel – 05.05 o g. 18.00
7.       Od sąsiadów – rodziny Pirga – 09.05 o g. 18.00
8.       Od sąsiadów z ul. św. Jana – 14.05 o g. 7.009.    
Msze św. , które zostaną odprawione poza parafia:
 9.    Od rodziny Ross
10.   Od Anny z rodz.
11.   Od rodz. Staroniów z ul. Zielonej
12.   Od rodz. Libner, Guzik, Rakoczy
13.   Od rodz. Hejnar
14.   Od rodz. Nycz
15.   Od sąsiadów z ul. św. Jana
16.   Od sąsiadów z ul. św. Jana
17.   Od sąsiadów z ul. św. Jana
18.   Od uczestników pogrzebu
19.   Od uczestników pogrzebu

Msze św. za + śp. Mieczysława Ziębę
1.       Od żony – 10.03.2022 o g. 17.00
2.       Od synów – 15.03.2022 o g. 17.00
3.       Od Agaty i Krzysztofa Kondoł z rodz. – 21.03.2021 o g. 17.00
4.       Od rodziny Kondrackich – 30.03.2021 o g. 17.00
5.       Od sąsiadów z ulicy św. Jana – 6.04.2021 o g. 17.00
  Msze św. , które zostaną odprawione poza parafia:
6.       Od rodziny ze Starej Wsi
7.       Od rodziny ze Starej Wsi
8.       Od chrześniaka Piotra Masłyka z Jasienicy z rodz.
9.       Od rodziny Masłyków z Jasienicy
10.   Od Krystyny Michalskiej  z rodz.
11.   Od rodziny Pelczarów z Rogów
12.   Od rodziny Głodów
13.   Od chrześniaka Daniela z rodz.
14.   Od teściów
15.   Od Biura Podróży z Krosna
16.   Od Małgorzaty i Piotra Wnęk z rodz.
17.   Od uczestników pogrzebu 
18.   Od uczestników pogrzebu 

Msze św. za + śp. Stanisława Podkula
1. Od żony Grażyny – 23.01.21 g. 9.00
2.       Od córki z rodz. – 27.01.21 g. 17.00
3.       Od Honoraty z rodz. – 05.02.21 g. 17.00
4.       Od Gabrieli z rodz. – 08.02.21 g. 17.00
5.       Od sąsiadów z ul. o. A. Kubita – 18.02.21 g. 17.00
6.       Od sąsiadów z ul. Pogórze – 24.02.21 g. 17.00
7.       Od Marty i Grzegorza Pyteraf oraz od Józefy Zajdel – 26.02.21 g. 17.00
8.       Od sąsiadów Kozickich, Zima i Zajdlów – 01.03.21 g. 17.00
9.       Od sąsiadów Józefa i Marty  z rodz. – 11.03.21 g. 7.00
10.   Od rodziny Jastrzębskich z Krosna – 18.03.21 g. 17.00
11.   Od Stanisława Szydło – 22.03.21 g. 17.00
12.   Od wnuczek Sandry i Mai – 02.04.21 g. 18.00
13.   Od sąsiadów rodz. Kustroń – 12.04.21 g. 18.00
14.   Od rodziny Markiewiczów  - 22.04.21 g. 18.00
15.   Od rodziny Kustroń z ul. Polnej – 30.04.21 g. 18.00
Msze św., które będą odprawione w październiku w Lublinie
1. Od żony Grażyny
2.       Od córki z rodz.
3.       Od siostry Stanisławy
4.       Od Pauli z rodz.
5.       Od Andrzeja Adamczak z rodz.
6.       Od Marzeny Rychlickiej z rodz.
7.       Od Janiny z Oktawią
8.       Od bratowej Ireny z rodz.
9.       Od krewnych Anny i Marii z Krosna
10.   Od Stanisława Szydło
11.   Od Ewy i Zdzisława Szydło
12.   Od Magdaleny i Tomasza Menet
13.   Od Marzeny i Marcina Serwińskich
14.   Od rodziny Ozgów
15.   Od rodziny Szajna i Ziemiańskich
16.   Od swatów z Haczowa
17.   Od rodziny Gefertów z Krosna
18.   Od Anny i Mariusza Marczak z rodz.
19.   Od chrześnicy Joanny z rodz.
20.   Od koleżanek i kolegów z pracy   
21.   Od rodziny Kuczmów
22.   Od kolegi Pawła
23.   Od kuzynki Lidii z rodz.
24.   Od kuzyna z Odrzykonia z rodz.
25.   Od Grzegorza i Magdaleny Borek
26.   Od Doroty i Stanisława Turek
27.   Od Marka i Doroty Habrat z Lubatowej z rodz.
28.   Od pracowników Szkoły Podstawowej nr 5
29.   Od pracowników Szkoły Podstawowej nr 5
30.   Od Beaty i Wojciecha Zubik z rodz.

Msze św., które będą odprawione poza parafią w dowolnym terminie

1. Od Magdaleny i Roberta
2.       Od kolegów z firmy Novum
3.       Od rodziny Wydmuch i Siutkowskich 
4.       Od kolegi Stanisława Drabińskiego z Odrzykonia
5.       Od Moniki i  Jerzego Lawera
6.       Od rodz. Jurczyków    
7.       Od uczestników pogrzebu
8. Od uczestników pogrzebu 

Msze św. za + śp. Czesławę Furdyna (*1933  †24.04.2021)
1.       Od syna Wacława z żona i dziećmi – 16.01.2022 g. 17.00
2.       Od siostry Marii z rodz.  – 22.01. 2022 g. 17.00
3.       Od Doroty, Agnieszki i Wojciecha z rodzinami – 29.01.2022 g. 17.00
4.       Od Marty i Mirosława Pac z rodz. – 03.02.2022 g. 17.00
5.       Od rodziny Wójcików – 19.02.2022 g. 17.00
6.       Od Teresy i Romana Guzików – 12.03.2022 g. 17.00
7.       Od Beaty i Bartka  - 19.03.2022 g. 17.00
8.       Od pracowników firmy ROSSTON – 31.03.2022 g. 18.00
9.       Od Agnieszki i Romana Wais z synami - 05.04.2022 g. 18.00
Msze św., które będą odprawione poza parafią:
10.   Od Beaty i Bartka
11.   Od pracowników firmy ROSSTON
12.   Od uczestników pogrzebu
13.   Od uczestników pogrzebu  

Za + śp. Marię Fornal
1.       Od męża Mieczysława – 07.07 g. 18.00
2.       Od brata Józefa – 14.07 g. 18.00
3.       Od Mamy Ludwiki – 21.07 g. 18.00
4.       Od syna Jacka z żoną – 28.07 g. 18.00
5.       Od syna Wojciecha z  żoną – 10.08 g. 18.00
6.       Od syna Marcina z rodz. – 21.08 g. 18.00  
7.       Od koleżanki Henryki z mężem i rodziną – 31.08 g. 18.00
8.       Od syna Adriana z rodz. – 02.09 g. 18.00
9.       Od Adriana, Anity, Antosi i Frania Fornalów – 15.09 g. 18.00
10.   Od rodziny Piwko – 21.09 g. 18.00
11.   Od siostrzenicy Kasi  - 23.09 g. 18.00
12.   Od siostrzenicy Kingi – 30.09 g. 18.00
13.   Od chrześniaka Artura – 05.10 g. 18.00
14.   Od siostrzeńca Grzegorza z rodz. – 07.10 g. 18.00
15.   Od kuzynek Danki i Aliny z Suchodołu ze Sapiej Górki – 21.10 g. 18.00
16.   Od brata Stanisława z rodziną – 28.10 g. 18.00
17.   Od siostry Krystyny z rodz. – 01.11 g. 11.00
Msze św., które będą odprawione poza parafią
18.   Od rodz. Mosoń i Pyter
19.   Od Ewy i Karola koleżeństwo syna Jacka
20.   Od sąsiadek Marii, Anny i Ireny
21.   Od rodziny Wilk i Frydrych
22.   Od rodz. Guzik  i Kowalska z ul. Franciszkańskiej 7
23.   Od mieszkańców ul. Franciszkańskiej
24.   Od mieszkańców ul. Franciszkańskiej
25.   Od Mirosławy z rodz.
26.   Od sąsiadów Rodzin Słyś, Krzemińskich i Zygmunt
27.   Od kuzynów rodziny Rachwał
28.   Od Rady Sołeckiej
29.   Od sąsiadów rodz. Kubit
30.   Od Anny Kustroń
31.   Od rodz. Henryka i Janiny Pulut
32.   Od Kamila, Karoliny i rodz. Wiktor
33.   Od Małgorzaty i Romana Kasprzyk z rodz.
34.   Od Józefy Fornal z synami z Iwli
35.   Od koleżanki Anny Wilk z rodz.
36.   Od Sylwii Libner z rodz.
37.   Od rodziny Lorenców z Łężan
38.   Od rodziny Gaudynów z Krakowa
39.   Od Ilony i Grzegorza Śmietana
40.   Od Romualda i Piotra Śmietanów
41.   Od Marii Kubit z rodz. Suchodołu
42.   Od rodziny Bykowskich
43.   Od rodz. Wercer z Zawadki Rymanowskiej
44.   Od Bogusławy, Janusza i Wioletty z Zawadki Rymanowskiej
45.   Od sąsiadów Kubit i Woronowicz
46.   Od bratanicy Justyny z rodziną
47.   Od Rolanda i Roberta  wraz z innymi
48.    Od Rodziny Wilk z Suchodołu
49.   Od rodz. Lula
50.   Od Ryszarda Kustronia
51.   Od sąsiadów syna Jacka z Rzeszowa
52.   Od Sylwii i Krzysztofa Dudek z rodz.
53.   Od pracowników Stacji Paliw BDG
54.   Od Uczestników pogrzebu
55.   Od uczestników pogrzebu
56.   Od Żywego Różańca
57.   Od żywego Różańca
58.   Od Żywego Różańca

Za+ śp. Jana Piękosia
1.       Od syna  z rodz. – 03.06 g. 11.00
2.       Od wnuków Kasi i Kuby – 20.09 g. 18.00
3.       Od szwagierki Krystyny – 10.06 g. 18.00
4.       Od sąsiadów rodzin Zajdlów z ul. Nadbrzeżnej – 28.06 g. 18.00
5.       Od rodziny Steliga i Gorczyca – 05.07 g. 18.00
6.       Od siostrzenicy z dziećmi – 12.07 g. 18.00
Msze, które będą odprawione poza parafią
7.       Od sąsiadów z ul. Szkolnej
8.       Od sąsiadów z ul. Szkolnej
9.       Od rodz. Bąków z Leśniówki
10.   Od rodziny Piękosiów z Sanoka
11.   Od koleżanek i kolegów  z pracy syna Sławomira
12.   Od rodziny Piękosiów z Łąk Strzyżowskich
13.   Od uczestników pogrzebu
Za + sp. Wandę Adamik
1.       Od męża Tadeusza – 17.04 g. 18.00
2.       Od sąsiadów z ul. o. A. Kubita – 24.04 g. 18.00
3.       Od rodz. Gdula - 24.07 g. 18.00
4.       Od syna Jerzego z rodz. – 31.07 g. 18.00
5.       Od córki Bogusławy z rodz. – 28.08 g. 18.00
6.       Od Córki Zofii z rodz. – 19.09 g. 11.00
7.       Od wnuka Mateusza z rodz. – 14.11 g. 17.00
8.       Od wnuka Tomasza z rodz. 21. 11 g. 17.00
9.       Od wnuczki Michaliny z Danielem – 19.12 g. 17.00
10.   Od Małgorzaty i Ryszarda Bek – 26.12 g. 17.00
Msze św., które będą odprawione poza parafią
11.   Od Wandy Kandefer
12.   Od Róży Kazimiery Jurczyk z Żywego Różańca
13.   Od Koła Gospodyń z Głowienki
14.   Od Sołtysa i Rady Sołeckiej
15.   Od sąsiadów z ul. o. A. Kubita
16.   Od sąsiada Jana Steligi
17.   Od sąsiadki Ewy Zajdel z rodz.
18.   Od Agaty  i Andrzeja  Samborowskich – Zajdel z ul Polnej z rodz.
19.   Od Małgorzaty i Bogdana Winiarskich
20.   Od rodz. Bieszczadów
21.   Od rodz. Modzelewskich
22.   Od rodz. Dubiel z Bóbrki (od Janiny, Antoniego i Andrzeja)
23.   Od rodz. Belczyków
24.   Weroniki Bogaczyk
25.   Od rodz. Pankiewiczów
26.   Od sąsiadów Guzik i Bober
27.   Od chrześniaka  Krzysztofa Markiewicza
28.   Od Zbigniewa Beka z rodz.
29.   Od rodz. Jurczyków i Giżyckich
30.   Od koleżanek córki Bogusławy
31.   Od uczniów kl. 8 A i ich Rodziców ze Szkoły w Lubatowej
32.   Od pracowników Szkoły w Lubatowej
33.   Od Rady Rodziców przy Szkole w Lubatowej
34.   Od rodz. Półchłopków z Iwonicza
35.   Od pracowników Przedszkola Samorządowego w Korczynie
36.   Od pracowników Gminnego Zespołu Administracyjnego w Korczynie
37.   Od dyrektorów szkół i przedszkola w Korczynie
38.   Od podopiecznych Samorządowego Przedszkola w Korczynie  i ich rodziców
39.   Od podopiecznych Samorządowego Przedszkola w Korczynie  i ich rodziców

Za + śp. Helenę Lenik
1.       Od syna Janusza z żona  - 09.07 g. 18.00
2.       Od córki Marii z mężem  - 15.07 g. 18.00
5.       Od Sołtysa,  Rady Sołeckiej i Rady Duszpasterskiej – 05.08 g. 18.00
8.       Od Marii Jakubowskiej oraz od Jana i Teresy Zajdel – 17.10 g. 9.00
9.       Od rodz. brata Franciszka – 14.11 g. 7.00
10.   Od sąsiadów: Adama i Krystyny Guzik; Bożeny i Andrzeja Kwolek z rodzinami – 28.11 g. 11.00
11.   Od pracowników Laboratorium i Oczyszczalni Ścieków w Krośnie - 05.12 g. 17.00
12.   Od Samorządowców i Wójta G. M. Piastowe oraz od Magdaleny i Krzysztofa Mrozek – 12.12 g. 17.00
13.   Od Dyrekcji i pracowników SP w Korczynie oraz od kolegów i koleżanek syna z katedry Wychowania Fizycznego SP w Korczynie – 26.12 g. 9.00
14.   Od Roberta z rodz.
15.   Od chrześnicy Krystyny
16.   Od zarządu LKS Głowienka
17.   Od sąsiadów Guzików i Wielosików
18.   Od rodz. Mercik
19.   Od Kazimierza i Wandy z rodz.
20.   Od Zbyszka z rodz. z Wrocanki
21.   Od Renaty i Grzegorza Guzik
22.   Od pracowników Laboratorium i Oczyszczalni Ścieków w Krośnie
23.   Od rodz. Włodyka
24.   Od sąsiadów - rodz. Konopka
25.   Od pracowników Ośrodka Zdrowia w Głowience
26.   Od rodziny Żdanów
27.   Od syna Janusza z żoną
28.   Od córki Wandy z rodz. i  wnuka Sławka
29.   Od wnuczki Eweliny z rodzina i wnuka Marcina
30.   Od Sołtysa,  Rady Sołeckiej i Rady Duszpasterskiej
31.   Od wnuczki Adrianny z rodz. i od wnuczki Justyny z rodz.
32.   Od Stanisławy i Mieczysława Kubitów oraz rodz. Arendarczyków
33.   Od Marii Jakubowskiej oraz od Jana i Teresy Zajdel 
34.   Od Samorządowców i Wójta G. M. Piastowe oraz od Magdaleny i Krzysztofa Mrozek
35.   Od Samorządowców i Wójta G. M. Piastowe oraz od Magdaleny i Krzysztofa Mrozek
36.   Od Samorządowców i Wójta G. M. Piastowe oraz od Magdaleny i Krzysztofa Mrozek
37.   Od Dyrekcji i pracowników SP w Korczynie oraz od kolegów i koleżanek syna z katedry Wychowania Fizycznego SP w Korczynie
Od uczestników pogrzebu

Za + śp. Annę Subik
1.       Od Elżbiety Guzik z rodz – 16.04 g. 18.00
2.       Od kuzynek Basi  i Ali z rodzinami – 22.05 g. 18.00
Msze św, które będą odprawione poza parafią
3.       Od Tadeusza Subik
4.       Od rodz. Galatów z Florydy
5.       Od chrześniaka Grzegorza z rodz.
6.       Od przyjaciół z ronda syna Bolesława
7.       Od współpracowników Olka z KHS

Za + śp. Henryka Guzika
1.       Od syna Roberta z żona Eweliną – 08.07 g. 18.00
2.       Od syna Roberta z żoną Eweliną – 29.07 g. 18.00
3.       Od wnuczek Wiktorii i Natalii – 27.08 g. 18.00
4.       Od siostry Krystyny z mężem – 14.09 g. 18.00
5.       Od syna Artura z żona Renatą – 06.10 g. 18.00
6.       Od syna Artura z żona Renatą – 30.10 g. 18.00
7.       Od siostry Bożeny z mężem – 31.10 g. 17.00
8.       Od wnuczki Karoliny – 20.11 g. 17.00
9.       Od rodz. Koronów z Korczyny – 01.12 g. 17.00
10.   Od swatowej Alicji z Krosna – 11.12 g. 17.00
11.   Od siostry Barbary z dziećmi – 21.11 g. 7.00
12.   Od rodz. Dębiczaków – 31.12 g. 17.00
Msze św., które będą odprawione poza parafią
13.   Od chrześniaka Łukasza
14.   Od rodziny Kucharskich z Iwonicza
15.   Od siostrzenicy Justyny z rodz.
16.   Od siostrzenicy Sabiny i Kacpra
17.   Od rodz. Barbach
18.   Od sąsiadów Gdula z ul. Św. Jana
19.   Od rodz. Muszyńskich
20.   Od rodz. Dąbrowskich
21.   Za + śp. Alinę  (od rodz. Dąbrowskich)
22.   Od rodz. Bartłomieja i Natalii Guzik
23.   Od rodz. Ireny i Józefa Guzik
24.   Od cioci Marii Gładysz
25.   Od sąsiadów Kubitów
26.   Od rodz. Staroń
28.   Od kolegów syna Roberta z Głowienki
Od Marcina i Anety Kubit

Za + śp. Kazimierę Zajdel
1.       Od syna Jana z rodz. – 23.10 g. 18.00
2.       Od córki Wandy z mężem 29.10 g. 18.00
3.       Od wnuka Krzysztofa z rodz. – 26.11 g. 17.00
4.       Od wnuka Piotra z rodz. – 10.12 g. 17.00
5.       Od wnuka Jarka z rodz. – 18.12 g. 17.00
6.       Od wnuka Michała z rodz. – 24.13 g. 8.00
7.       Od wnuczki Małgorzaty z rodz. – 28.12 g. 17.00
Msze św., które zostaną odprawione poza parafią
8.       Od róży Janiny Kuźnar z Żywego Różańca
9.       Od Janusza i Agnieszki Lenik z rodz.
10.   Od chrześnicy Marty z rodz.
11.   Od Anety z rodz.
12.   Od prawnuków ze Świerzowej
13.   Od Magdaleny i Jacka Pniak
14.   Od sąsiadów Bożeny i Romana Zajdel
15.   Od Andrzeja Hejnar z rodz.
16.   Od Zuzanny Hejnar z rodz.
17.   Od Marii Jakubowskiej z rodz.
18.   Od Bogumiły i Stanisławy Ross z rodz.
20.   Od Renaty i chrześniaka Grzegorza Guzik
21.   Od Renaty i chrześniaka Grzegorza Guzik
22.   Od sąsiadów
23.   Od rodziny Mercik
24.   Od rodz. Leników

Za + śp. Roberta Zajdel