Msze św. za zmarłych

WYKAZ MSZY ŚW. ZAMAWIANYCH PRZY POGRZEBACH:

Intencje za śp. Jana Zimę (*1951; + 30.07.2020)

1.      18.VIII. godz. 18.00 – Od syna Krzysztofa z żoną i dziećmi

2.      26.VIII. godz. 18.00 – Od Agaty z dziećmi

3.      27.VIII. godz. 18.00 – Od wnuków Karola i Marceli

4.      31.VIII. godz. 18.00 – Od Bolesława i Urszuli z dziećmi  

5.      4.IX.  godz. 18.00 – Od Jadwigi i Ryszarda Świętoń

6.      4.X. godz. 7.00 – Od sąsiadów Kozickich

7.      10.X.  godz. 18.00 – Od siostry Emilii z rodz.

8.      11.X. godz. 17.00 – Od pracowników Szkoły Podstawowej w Głowience

9.      16.X. godz. 18.00 – Od Rodz. Pyteraf i Zajdel

10.  18.X. godz. 9.00 – Od zięcia Adama z rodz.

11.  24.X. godz. 18.00 – Od sąsiadów

12.  25.X. godz. 9.00 – Od żony

13.  31.X. godz. 18.00 – Od syna Aleksandra i narzeczonej Mireli

14.  7.XI. godz. 17.00 – Od sąsiadów Olbrychtów

15.  15.XI. godz. 17.00 – Od rodz. Zajdlów z Lipowicy

16.  21.XI. godz. 17.00 – Od chrześnicy Renaty z rodz.  

17.  22.XI. godz. 17.00 – Od Adama z rodz.

18.  4.XII.  godz. 17.00 – Od chrzestnego Pawła z rodz.

19.  5.XII. godz. 17.00 – Od sąsiadów Zajdlów

20.  6.XII. godz. 9.00 – Od sąsiadów Frączków

21.  11.XII godz. 17.00 – Od siostry Marii z rodz.

22.  13.XII. godz. 11.00 – Od sąsiadów Podkul i Szajna

23.  18.XII godz. 17.00 – Od Marty i Jana

24.  20.XII godz. 9.00 – Od swatowej Anny

 

2021 (do wyznaczenia)

- do Krzysztofa i Iwony

- od szwagra Stanisława z rodz.

- od Anety i Mateusza Bąk

- od rodz. Przewoźników

- od brata Stanisława z rodz.

Intencje, które będą sprawowane poza parafią: Od uczestników pogrzebu zostanie odprawionych 10 intencji Mszy św.Za śp. Mieczysława Wilk (*1932; + 27.07.2020)

08.IX (g. 18.00) - od córki Agaty
16.IX (g. 18.00) - od wnuczki Anny rodziną
02. X (g. 18.00) - od wnuczki Iwony z rodziną
04. X (g. 9.00)   - od rodziny Świątek
12. X (g. 18.00) - od rodziny Wajda i Kubit
18. X (g. 17.00) - od wnuczki Oli
24. X (g. 18.00) - od Heleny Gazdy z rodziną
08.XI (g. 17.00) - od dzieci śp. brata Henryka
14.XI (g. 17.00) - od rodziny Trześniowskich20.XI (g. 17.00) - od syna Krzysztofa z rodzina
22.XI (g. 9.00)   - od syna Wojciecha z rodzina
29.XI (g. 17.00) - od sąsiadów z rodzin Szydło, Kwiatek i Matelowskich

08.XII (g. 17.00) - od rodziny Kilarowskich z Łężan  

13.XII (g. 9.00) i 17.XII (g. 17.00)- od dyrekcji, nauczycieli i pracowników szkoły MZS nr 4 w Krośnie oraz 2 LO w Krośnie

23.XII (g. 17.00) – od rodziny z Jaćmierza

Intencje, które będą sprawowane poza parafią: Od uczestników pogrzebu zostanie odprawionych 6 intencji Mszy św.

 Za śp. Edwarda Kubit (*1954; + 16.06.2020)
od sąsiadów Nyczów i Hejnarów
od matki chrzestnej
od Janusza Frydrych z rodziną
Intencje, które będą sprawowane poza parafią: Od uczestników pogrzebu zostanie odprawionych 6 intencji Mszy św.
Za śp. Adama Szydło (*1956; + 8.06.2020)
16 i 27.VII - od żony
6.VIII - od syna Jarosława
13.VIII - od syna Konrada
20.VIII - od Moniki i Urszuli Wosiewicz
25.VIII - od rodziny Wosiewiczów
25.IX - od brata Józefa z rodziną
5.X - od Marty Szydło z rodziną
14.X - od sąsiadów rodziny Staroń
26.X - od Jolanty i Jerzego Guzik sąsiadów
9.XI - od Wojciecha i Zdzisławy Gorczyca
18.XI - od Adama z rodziną
23 i 26.XI - od kolegów z pracy Konrada i Jarosława z Gudricz Krosno
w 2021 r.
od rodziny Dubis ze Świerzowej
od koleżanek z pracy synowej Anety
od kuzyna Albina Szydło z rodziną
Intencje, które będą sprawowane poza parafią: Od uczestników pogrzebu zostanie odprawionych 3 intencji Mszy św.
Za śp. Fryderyka Guzik (*1930; + 5.06.2020)
22.VII - od córki Anny z mężem
4.VIII - od wnuczki Małgorzaty z rodziną
12.VIII - od wnuka Macieja z rodziną
24.VIII - od wnuka Bogusława z rodziną
18.IX - od rodzin Sajdak i Kozioł ze Świerzowej
28.IX - od córki Elżbiety
6.X - od wnuka Piotra z żoną
15.X - od wnuka Wacława z rodziną
22.X - od wnuka Radosława z rodziną
7.XI - od wnuczki Katarzyny z rodziną
19.XI - od wnuczki Agnieszki z rodziną
27. XI - od sąsiadów rodziny Kubit
7.XII - od brata Leopolda z rodziną
15.XII - od szwagra Józefa z żoną
28.XII - od Tomasza i Dominiki
w 20121 r.
od rodziny Skoczylas
od rodziny Topolskich
od szwagra Mieczysława z rodziną
od Jadwigi i Jana Stachyrak
od rodzin Czepików i Woźniaków z Głojść
od rodziny Nowaków z Głojść
od rodziny Kubitów, sąsiadów córki
od Marii i Bogusława Mercik z rodziną
od Lucyny Nowak z Głojśc z dziećmi
od sąsiadów rodziny Mazur
od Bernadety i Jacka
od sąsiadów rodziny Mercik
od siostry Zofii Olkowskiej z rodziną
od Marii i Leopolda Wosiewiczów ze Świeżowej
od sąsiadów z ul. Szkolnej i Suchodolskiej (x3 intencje)
Intencje, które będą sprawowane poza parafią: Od uczestników pogrzebu zostanie odprawionych 10 intencji Mszy św.

Za śp. Olgę Zajdel (*1928; + 1.06.2020)
20.VI - od rodziny Trybus
15.VII - od Krystyny i Janiny Kubit z rodziną
30.VII - od syna Leszka z żoną
17.VIII - od wnuczki Eli z rodziną
14.IX - od Ryszarda i Bożeny Guzik
24.IX - od sąsiadów rodzin Skrabacz, Dobosz i Grocholskich
30.IX - od wnuka Marcina z rodziną
9.X - od wnuka Tomasza z rodziną
19.X - od córki Doroty z rodziną
28.X - od wnuczki Eweliny i Sebastiana
5.XI - od córki Janiny z rodzina
16.XI - od wnuczki Marceliny z mężem
25.XI - od wnuczki Kasi z mężem i prawnuczkami
3.XII - od sąsiadów Marii i Edwarda Brodzickich
16.XII - od brata Józefa z żoną
21.XII - od Julii i Romana z rodzinami
2021 r.
od sąsiadów rodzin Guzik, Habrat i Lenik
od rodzin Zajdlów i Pelczarów
od Janusza Kosztyły z rodziną
od róży różańcowej Janiny Kuźniar x2
od Janiny Kuźniar z rodziną
od sąsiada Tadeusza Zajdel z rodziną
od wnuka Marka z żoną Barbarą
od chrześnicy Danuty i całej rodziny
od rodzin Juszczęciów z Odrzykonia
od siostry Jadwigi z rodziną
od Pawła i Iwony Gabor z rodziną
od Alicji i Leszka Jaracz z rodziną
Intencje, które będą sprawowane poza parafią: Od uczestników pogrzebu zostanie odprawionych 9 intencji Mszy św.
Za śp. Andrzeja Mosoń (*1950; + 24.05.2020)
11.IX - od rodziny Słyś i Zygmunt
19.IX - od rodzin Fornal i Kubit
27.IX - od żony
7.X - od córki z rodziną
17.X - od syna z rodziną
30.X - od kuzynów żony
10.XI - od rodziny Zawadków
17.XI - od przyjaciół Doroty i Macieja
2.XII - od sąsiadów z ul. Franciszkańskiej i Zielonej
10.XII - od rodzin Kubit i Guzik
15 i 22.XII - od personelu Oddziału Położmiczo-Ginekoligicznego
30.XII - od szwagra Stanisława z rodziną
w 2021 r.
od kuzynów Jacka i Marka z rodzinami x2
od rodziny Klar
od współpracowników synowej Edyty
od Katarzyny Stasik z rodziną
od kolegów i koleżanek Wiktora i Doroty ze Szk. Podst. x2
od rodziny Pelczarskich
od Koła Gospodyń Wiejskich w Głowience
od Romana Zająca z rodziną
od pracowników Referatu Podatków U. Gminy Jedlicze
od koleżanek i kolegów córki i zięcia z U. Gminy Miejsce Piastowe
od rodziny Świątków
od Ryszarda Markiewicz z rodziną
od Stanisława Łojka
od pracowników U. Gminy i Gmin. Ośrodka Kultury z Korczynie x2
od pracowników Sekcji Obsługi Gospodarczej w Korczynie
od kolegi Jacka Mercika
Intencje, które będą sprawowane poza naszą parafią:  Od uczestników pogrzebu zostanie odprawionych 14 intencji Mszy św.
Za śp. Martę Zajdel (*1951; + 15.05.2020)
30.VII - od Marii i Mieczysława
26.IX - od siostry Marii z rodziną
23.X - od Czekajów z rodziną
28.X - od Moniki i Michała Adamiuk
5.XI - od koleżanek z Koła Gospodyń Wiejskich
10.XI - od sąsiadów z ul. Franciszkańskiej 27
14.XI - od rodzin Jurczyków i Chałaburów
19.XI - od Sołtysa i Rady Sołeckiej
24 i 27.XI - od koleżanek i kolegów z byłego Zakładu Przetworów Owocowo-Warzywnych w Krośnie
1.XII - od Teresy Wojtaszek
1, 11 i 17.XII - od sąsiadów z ul.Franciszkańskiej i Zielonej
30.XII - od sąsiadów rodziny Frydrych
3 i 12.XII - od róży Heleny Słyś 
21.XII - od Marysi i Marzeny
2021 r.
od róży różańcowej Marii Fornal (2 intencje)

Za śp. Stanisława Guzik (*1940; + 8.05.2020)
22.IX - od sąsiadów Danuty i Józefa Markiewicz
20.X - od żony Marii
27.X - od syna Roberta
4.XI - od wnuczki Sary
9.XI - od wnuka Artura
18 i 23.XI - od rodziny z Jasła x2
26.XI - od wnuka Artura z żoną
1.XII - od rodziny Pado z Bartkowic
5.XII - od sąsiadów z ul. o. A. Kubita
10.XII - od róży różańcowej Władysławy Markiewicz
w 2021 r.
5 intencji od pracowników Firmy ROLMET

Za śp. Czesławę Zajdel (*1925; + 1.05.2020)
18.VI - od sąsiadów rodzin Wilk i Warchoł
23.VI - od róży różańcowej Kazimiery Jurczyk
2 i 15.IX - od sąsiadów
23.IX - od dalszych sąsiadów z ul. św. Jana
7.X - od Marioli i Janka
14.X - od Piotra i Eweliny
22.X - od Ani i Pawła
29.X - od córki Urszuli
4.XI - od wnuczki Sabiny z rodziną
12.XI - od wnuczki Kasi z rodziną
18.XI - od córki Marii z mężem
26.XI - od wnuczki Ani z rodziną
2.XII - od córki Heni
9.XII - od rodzin Bieszczad i Guzik
15.XII - od Wydz. Podatków i Opłat Urz. Miasta Krosna
22.XII - od Wydz. Spraw Obywatelskich Urz. Miasta Krosna
w 2021 r.
od wnuka Sławka z rodziną
od rodziny Pelczarów z Korczyny
od córki Janiny z mężem
od wnuka Roberta z rodziną
Za śp. Andrzeja Stasik (*1947; + 1.04.2020)
16.VI - od sąsiadów rodziny Gonet
22.VI - od sąsiadów rodziny Pirga
1.IX - od rodzin Słyś i Zygmunt
10.IX - od sąsiadów z ul. św. Jana
22.IX - od sąsiadów rodzin Wilk, Warchoł i Zajdel
29.VIII - od żony
5.X - od syna Grzegorza z rodziną
13.X - od córki Katarzyny z rodziną
19.X - od córki Agnieszki z rodziną
28.X - od szwagra Stanisława z rodziną
2.XI - od Ewy i Janusza Kubit z Krosna
11.XI - od szwagierki Marysi z rodziną
16.XI - od szwagierki Teresy z rodziną
25.XI - od szwagierki Małgorzaty z rodziną
30.XI - od koleżanek i kolegów z pracy córki Katarzyny
6.XII - od Renaty Stasik
7.XII - od chrześniki Dominiki
14.XII - od sąsiadów
18.XII - od sąsiadki Uli
w 2021 r.
od rodzin Guzik, Kopacz i Kubit
od Sabiny i Wojtka z rodzinami
od Marka i rodzin Pulnar i Bogusz
od sąsiadów rodziny Frydrych

Za śp. Danutę Zajdel (*1932; + 1.03.2020)
24.VI - od rodzin Hejnar i Markiewicz
1.VIII - od Stanisławy Kołodziej z rodziną
21.VIII - od rodziny Rossów
10.IX - od sąsiadów z ul. Młynarskiej (5 intencji)
17.IX - od rodziny Haliny i Józefa Kuczów
24.IX - od siostry
28.IX - od rodziny Węgrzynów
13.X - od rodziny Zajdlów
21.X - od rodziny Wiśniewskich
27.X - od Krystyny i Anny
12.XI - od Reginy i Janusza Niepokój
Intencje, które będą sprawowane poza naszą parafią: Od uczestników pogrzebu zostanie odprawionych 5 intencji Mszy św. oraz 4 intencje od sąsiadów z ul. Młynarskiej
Za śp. Jana Bożętka (*1948; + 25.02.2020)
19.VI - od sąsiadów
30.VI - od Lucyny Pęcak
8.VIII - od Jadwigi i Jacka Biernat
16- 21 - 30.IX - od synów Marcina, Grzegorza i Adama
8.X - od przyjaciół Grzegorza i Faustyny z Wysokiej i z Rzeszowa
15.X - od kolegów z firmy Gudricz
Intencje, które będą sprawowane poza naszą parafią: Od uczestników pogrzebu zostanie odprawionych 16 intencji Mszy św.
Za śp. Zofię Zajdel (*1926; + 18.02.2020)
19.VI - od Lucyny Kandefer z rodziną
26.VI - od Teresy Kafel z rodziną
10.VII - od Haliny i Tadeusza Guzik z Suchodołu
18.VI - od bratowej Władysławy Markiewicz
5.VIII - od rodziny Markiewicz
17.VIII - od Genowefy i Haliny
3.IX - od Haliny i Andrzeja Hejnar
9.IX - od siostrzenic Alicji i Lidii z rodziną
15.IX - od rodziny Hejnar z Polanki
25.IX - od Tadeusza Zajdel z rodziną
30.IX i 8.X - od sąsiadów z ul. Franciszkańskiej
16.X - od Zbigniewa Jagiełło z rodziną
20.X - od syna Jana
26.X - od wnuka Radosława z rodziną
30.X - od Bernadetty z rodziną
11.XI - od rodzin Hejnar i Korbowiak
16.XI - od współpracowników córki Zuzanny z przychodni
19.XI - od Alicji i Kazimierza Dróbek
25.XI - od koleżanek córki Zuzanny z oddziału laryngologii
Intencje, które będą sprawowane poza naszą parafią: Od uczestników pogrzebu zostanie odprawionych 6 intencji Mszy św.
Za śp. Stanisława Zajdel (*1935; + 13.02.2020)
24 i 30.VI; 24 i 28.VII - od sąsiadów z ul. Młynarskiej
12.V - od rodziny Haliny i Józefa Kucza
20.V - od rodziny Reginy i Jana Niepokój
27.V - od rodzin Markiewicz i Hejnar
3.VI - od Stanisława i Krystyny Kucza
18.VI - od Stanisławy Kołodziej z rodziną
26.VI - od siostry Janiny
4.VII - od siostry Danuty
11.VII - od sąsiadów rodziny Wilk
31.VII - od rodziny Gonet
13.VIII - od rodziny Ross
25.VIII - od rodziny Kierońskich
7.IX - od Urszuli i Zbigniewa Wiśniewskich z dziećmi
14.IX - od byłych członków Zarządu Spółdzielni Rzemieślniczej „Podkarpacie” w Krośnie
Intencje, które będą sprawowane poza naszą parafią: Od uczestników pogrzebu zostanie odprawionych 8 intencji Mszy św. oraz 2 od sąsiadów.

Za śp. Tadeusza Jakubowskiego (*1946; + 22.01.2020)
15.VI - od Andrzeja z rodziną
23.VI - od siostry Barbary z rodziną
1.VII - od siostry Kazimiery z rodziną
17.VII - od rodziny Mercik
21.VII - od rodziny Betlej
29.VII - od Zofii i Edwarda Hejnar
10.VIII - od sąsiada Andrzeja z rodziną
16.VIII - od żony
28.VIII - od syna Krzysztofa z rodziną
2.IX - od Elżbiety i Pawła Zatońskich z rodziną
5.IX - od rodzin Kosztyła i Trybus
11.IX - od sąsiadów Edwarda i Marii Leśniak
18.IX - od rodzin Gazda, Guzik i Kwolek
29.IX - od Heleny Majkut z Faliszówki
6.X - od Heleny Włosek z rodziną z Faliszówki
14.X - od Władysławy Pencak z rodziną z Falliszówki
22.X - od Ryszarda i Bożeny Guzik
26.X - od Agnieszki i Janusza Lenik z rodziną
29.X - od pracowników Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej
9.XI - od Anny i Leszka Zajdel
13.XI - od swatów rodziny Jareckich
17.XI - od rodziny Marków z Łask
23.XI - od Ani z mężem i dziećmi
28.XI - do rodziny Warunków
30.XI - od Tomasza z rodziną
3.XII - od Jolanty i Jerzego Zuzak z dziećmi z Bóbrki
9.XII - od Teresy i Mariusza Nowaków
14.XII - od Adama i Joanny Acelów
16.XII - od pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle
21.XII - od rodziny Guzików
29.XII - od sąsiadów rodziny Hejnar
Intencje, które będą sprawowane poza naszą parafią:Od uczestników pogrzebu zostanie odprawionych 10 intencji Mszy św.

Za śp. Zdzisława Guzik (*1949; + 21.01.2020)
27.V - od swatów, rodziny Szubra
15.VI - od chrześniaka Piotra
25.VI - od rodziny Niepokój
8.VII - od Ani i Ali Niepokój
14.VII - od szwagra Tadeusza
23.VII - od Czekajów z rodziną
30.VII i 18.VIII - od sąsiadów z ul. Franciszkańskiej
3.VIII - od Stanisławy Kołodziej (koleżanki z pracy)
26.VIII - od sąsiadów rodziny Wilk
1.IX - od Piotra Guzik z rodziną
7.IX - od rodziny Niziołków z Równego
17.IX - od kuzyna Andrzeja
19.IX - od kuzynki Zofii
23.IX - od kuzynki Doroty
28.IX - od brata Andrzeja z rodziną
6.X - od Magdaleny z rodziną
12.X - od rodziny Mercik
21.X - od rodziny Kozubal ze Zręcina
Intencje, które będą sprawowane poza naszą parafią:Od uczestników pogrzebu zostanie odprawionych 15 intencji Mszy św.
Za śp. Annę Gajewską (*1929; + 10.01.2020)
17.VI - od syna z żoną z Nowego Targu
23.VI - od wnuków z rodziną z Nowego Targu
29.VI - od Bronisława Kopeć z rodziną
7. VII - od Teresy Kopeć z rodziną
15.VII - od siostry Genowefy
20.VII - od siostrzenic z Lublicy
27.VII - od wnuka Piotra z rodziną
6.VIII - od Beaty i Wiesława Mezgleskich
11.VIII - od przyjaciół
19.VIII - od koleżanek i kolegów Jasi z Wydziału Geodezji w Krośnie
27.VIII - od najbliższych sąsiadów córek i Krystyny Zajdel z ul. św. Jana
3.IX - od Haliny Piróg z rodziną
9.IX - od Alicji i Zbigniewa Krzemińskich
16, 21 i 24.IX - od koleżanek i kolegów córki Ireny z Krosno-Galss
29.IX - od Doroty i Ireneusza Kołacz
5.X - od swatowej ze Szczepańcowej
9.X - od rodziny Argasińskich
15.X - od sąsiadów rodziny Buczek
19.X - od koleżanek i kolegów z pracy córki Lucyny
23.X - od rodziny Dębiec z Krosna
Intencje, które będą sprawowane poza naszą parafią: Od uczestników pogrzebu zostanie odprawionych 13 intencji Mszy św.
Za śp. Jadwigę Kobylak (*1939; + 25.11.2019)
27.V - od rodzin Lewko i Kuźniar
17.VI - od współpracowników synowej z Urzędu Skarbowego w Krośnie
25.VI - od koleżanki córki Agaty
29.VI - od rodzin Kapała i Frydrych
2.VII - od kuzynki Janiny Potockiej z mężem
Intencje, które będą sprawowane poza naszą parafią: Od uczestników pogrzebu zostanie odprawionych 9 intencji Mszy św.
Za śp. Annę Niepokój (*1969; + 1.11.2019)
16 i 20.VI - od przyjaciół syna Konrada
22.VI - od koleżanek z Gastronomika
9 i 13.VII - od koleżanek i kolegów z firmy Areo z Krosna
22.VII - od Bogusi i Grzegorza z rodziną
25.VII - od Agaty, Włodka i Rafała z Asią
4.VIII - od Ani z Domaradza z rodziną
12, 20, 24.VIII - od właścicieli i pracowników z firmy Eurosim 3
31.VIII - od ojca chrzestnego Kazimierza z rodziną
8.IX - od pracowników Aero At
Intencje, które będą sprawowane poza naszą parafią: Od uczestników pogrzebu zostanie odprawionych 17 intencji Mszy św.
Za śp. Daniela Woźniaka (*1987; + 22.09.2019)
16 i 20.VI - od Ireny i Tadeusza Gorgosz
22.VI - od właścicieli firmy Tagormet
30.VI - od członków Spółdzielni Rzemiosł Różnych z Jasła
6.VII - od pracowników Aero At
Intencje, które będą sprawowane poza naszą parafią: Od uczestników pogrzebu zostanie odprawionych 15 intencji Mszy św.