Msze św. za zmarłych

WYKAZ MSZY ŚW. ZAMAWIANYCH PRZY POGRZEBACH:

Za śp. Annę Gajewską (*1929; + 10.01.2020)
23.I - od córki Ireny
27.II - od wnuczki Beaty z rodziną
3.III - od wnuka Mariusza
15.III - od córki Lucyny z rodziną
29.III - od wnuka Łukasza z rodziną
2.IV - od córki Krystyny z rodziną
8.IV - od Edwarda Kubit z rodziną
15.IV - od koleżanki córek Ireny i Lucyny
20.IV - od sąsiadów z ul. Franciszkańskiej
28.IV - od córki Jasi z rodziną
6.V - od rodzin Zuzaków i Leników
14.V - od rodzin Frydrychów i Wilków
21.V - od koleżanek z pracy córki Ireny i wnuczki Beaty
28.V - od wnuczki Danuty z rodziną
4.VI - od wnuczki Elżbiety z rodziną
9.VI - od rodziny Strzępków z Różanki
17.VI - od syna z żoną z Nowego Targu
23.VI - od wnuków z rodziną z Nowego Targu
29.VI - od Bronisława Kopeć z rodziną
7. VII - od Teresy Kopeć z rodziną
15.VII - od siostry Genowefy
20.VII - od siostrzenic z Lublicy
27.VII - od wnuka Piotra z rodziną
6.VIII - od Beaty i Wiesława Mezgleskich
11.VIII - od przyjaciół
19.VIII - od koleżanek i kolegów Jasi z Wydziału Geodezji w Krośnie
27.VIII - od najbliższych sąsiadów córek i Krystyny Zajdel z ul. św. Jana
3.IX - od Haliny Piróg z rodziną
9.IX - od Alicji i Zbigniewa Krzemińskich
16, 21 i 24.IX - od koleżanek i kolegów córki Ireny z Krosno-Galss
29.IX - od Doroty i Ireneusza Kołacz
5.X - od swatowej ze Szczepańcowej
9.X - od rodziny Argasińskich
15.X - od sąsiadów rodziny Buczek
19.X - od koleżanek i kolegów z pracy córki Lucyny
23.X - od rodziny Dębiec z Krosna  
Intencje, które będą sprawowane poza naszą parafią:  Od uczestników pogrzebu zostanie odprawionych 13 intencji Mszy św.

Za śp. Jadwigę Kobylak (*1939; + 25.11.2019)
4.III - od syna Grzegorza z żoną i dziećmi
10 i 20.III -  od sąsiadów z ul. Szkolnej i Nadrzecznej
31.III - od rodzin Dróbków, Guzików i Rossów
7.IV - od sąsiadów rodziny Gorczyców
16.IV - od rodziny Suchów
21.IV - od brata Józefa z rodziną
29.IV - od brata Antoniego z rodziną
5.V - od wnuka Jarosława z rodziną
13.V - od wnuczki Pauliny z rodziną
18.V - od rodziny Pawłowskich z Jedlicza
27.V - od rodzin Lewko i Kuźniar
3.VI - od rodziny Tabiszów i Zofii Dyduła
9.VI - od Małgorzaty i Romana z dziećmi
17.VI - od współpracowników synowej z Urzędu Skarbowego w Krośnie
25.VI - od koleżanki córki Agaty
29.VI - od rodzin Kapała i Frydrych
2.VII - od kuzynki Janiny Potockiej z mężem
Intencje, które będą sprawowane poza naszą parafią:  Od uczestników pogrzebu zostanie odprawionych 9 intencji Mszy św.

Za śp. Annę Niepokój (*1969; + 1.11.2019)
24.I - od rodzin Patla i Dobrzańskich
31.I - od rodzin Pacek i Woźniak
26.II - od Doroty i Mariana
2.III - od Elżbiety i Krzysztofa Foremny
11, 23, 26.III - od koleżanek: Joli, Agnieszki i Agaty
2.IV - od rodziny Gonetów
6, 17, 11.IV - od mieszkańców ul Miodowej i o. A. Kubita
30.IV - od Alicji i Roberta Staroń
4.V - od wujka Andrzeja z rodziną
7.V - od Jolanty i Jerzego Guzik
11.V - od Ani  z rodziną z Domaradza
15.V - od Kasi i Łukasza Gonet z dziećmi
20.V - od przyjaciół  syna
25.V - od Stanisławy, Jerzego i Teresy Kok z rodzinami
2.VI - od cioci Ali Niepokój z rodziną
8.VI - od koleżanek z Chorkówki
12.VI - od syna Konrada
16 i 20.VI - od przyjaciół syna Konrada
22.VI - od koleżanek z Gastronomika
9 i 13.VII - od koleżanek i kolegów z firmy Areo z Krosna
22.VII - od Bogusi i Grzegorza z rodziną
25.VII - od Agaty, Włodka i Rafała z Asią
4.VIII - od Ani z Domaradza z rodziną
12, 20, 24.VIII - od właścicieli i pracowników z firmy Eurosim 3
31.VIII - od ojca chrzestnego Kazimierza z rodziną
8.IX - od pracowników Aero At
Intencje, które będą sprawowane poza naszą parafią: Od uczestników pogrzebu zostanie odprawionych 17 intencji Mszy św.

Za śp. Franciszka Frączek (*1939; + 24.09.2019)
30.I - od sąsiadów z ul. Słonecznej
4.II - od szwagierki Jadwigi z Anetą
18.II - od Izabeli i Jakuba
24.II - od Roberta z rodziną
11.III - od szwagierki Zdzisławy i Jacka
31.III - od brata Antoniego z rodziną
Intencje, które będą sprawowane poza naszą parafią: Od uczestników pogrzebu zostanie odprawionych 5 intencji Mszy św.

Za śp. Daniela Woźniaka (*1987; + 22.09.2019)
28.I - od rodziny Urbanów
3.II - od Franciszka Miskowicza
13.II - od Bożeny Malek-Lubaś
30.II - od Roberta i Marii Biel z rodziną
25.II - od Anny Augustyn
29.II i 2.III - od naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w Jaśle
9.III - od Zarządu Powiatu Jasielskiego i pracowników Starostwa Powiatowego
12.III - od cioci Ali Niepokój z rodziną
17.III - od kolegów z Głowienki
23.III - od Jana i Barbary Stoch
28.III - od pracowników Ośrodka Zdrowia w Skołyszynie i Bączalu
1.IV - od pracowników Ośrodka Zdrowia w Święcanach
6.IV - od pracowników Ośrodka Zdrowia w Harklowej
14.IV - od Wójta Gminy Skołyszyn Bogusława Kręcisz
21.IV - od pracowników Zespołu obsługi Szkół w Skołyszynie
27.IV - od kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie
30.IV - od Bożeny Zawiszy z rodziną
4.V - od Ireny Słyś z rodziną
7.V - od mieszkańców ul. o. A. Kubita i Miodowej
11.V - od pracowników przychodni Lekarskiej Zoła-Med
15.V - od rodziny Rzońców
20.V - od koleżanek i kolegów z kasy z liceum
25.V - od Rajmunda Kmieć z rodziną
2.VI - od kolegów i koleżanek matki z Oddziału Wewnętrznego z Jaśle
8.VI - od kolegi Grzegorza Persa
12.VI - od rodziny Mlickich z Folusza
16 i 20.VI - od Ireny i Tadeusza Gorgosz
22.VI - od właścicieli firmy Tagormet
30.VI - od członków Spółdzielni Rzemiosł Różnych z Jasła
6.VII - od pracowników Aero At
Intencje, które będą sprawowane poza naszą parafią: Od uczestników pogrzebu zostanie odprawionych 15 intencji Mszy św.

Za śp. Marię Paszkiewicz-Kokorzycką (*1933; + 13.08.2019)
29.I - od rodziny Czajkowskich
6.II - od koleżanek emerytek ze Szk. Podst. w Szczepańcowej
12.II - od przyjaciółki Marii Przewłockiej
17.II - od kolegów i koleżanek z pracy z Orlen Laboratorium
25.II - od rodziny Kubaszczyków
5.III - od Grzegorza Hejnara z rodziną (dla matki chrzestnej)
13.III - od kuzynki Hejnarowej
16.III - od Tadeusza Warunek z rodziną
26.III - od kuzynki Danuty Kubit
2.IV - od Danuty i Adama Guzik
20.IV - od wychowanków ze Szk. Pod. w Szczepańcowej rocznik 62
29.IV - od nauczycieli i pracowników Szk. Pod. w Szczepańcowej
7.V - od sąsiadów Olka z ul. Suchodolskiej: Półchłopek, Jastrzębskich i Skibów
12.V - od Agaty i Adama Skiba
Intencje, które będą sprawowane poza naszą parafią:: Od uczestników pogrzebu zostanie odprawionych 14 intencji Mszy św.

Za śp. Adama Machnik (*1957; + 4.08.2019)
27.I - od Rady Sołeckiej
5.II - od rodziny Niezgodów
10.II - od Kapeli Pogórzenie z Głowienki
19.II - od firmy Smak Serwis z Łańcuta
27.II - od rodziny Śliwka z Rymanowa Zd.
3.III - od rodziny Halerzów z Rymanowa Zd.
9.III - od rodziny Machników z Wrocanki
12.III - od koleżanek z działu kadr firmy Mikrotech w Krośnie
18.III - od koleżanek z działu księgowości firmy Mikrotech w Krośnie
24.III - od Zespołu Pieśni i Tańca Pogórzenie
30.III - od dyrekcji i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Miejscu Piastowym
Intencje, które będą sprawowane poza naszą parafią:: Od uczestników pogrzebu zostanie odprawionych 9 intencji Mszy św.