Grupy duszpasterskie

W każdej parafii istnieją i funkcjonują różne grupy modlitewne i duszpasterskie, dające możliwość czynnego zaangażowania w życie  liturgiczne i modlitewne w parafii.

W naszej parafii istnieją: 

Franciszkański Zakon Świeckich

Rycerstwo Niepokalanej

Żywy Różaniec

Krąg Domowego Kościoła

Ministranci

Schola 

Grupa charytatywna

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w działalność jednej z wymienionych grup, o których można przeczytać na dalszych kartach!