Żywy Różaniec

""
Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu - Kółko złożone z 20 osób nazywa się Różą i każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób chociaż każdy odmawia tylko jedno „Ojcze nasz", dziesięć „Zdrowaś Maryjo" i jedno „Chwała Ojcu", rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca św., jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, rzeczywiście odmawia cały Różaniec. Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka. Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego: „Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę". 
* Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich. 
* Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób powinni wystrzegać się ciężkich grzechów. 
* Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc. 
* Zmiana tajemnic odbywa się co miesiąc albo przez losowanie, albo - co jest praktyczne - w porządku kolejnym, to znaczy, kto na przykład miał w pierwszym miesiącu Tajemnicę 3., to na przyszły miesiąc już wiadomo, że będzie miał Tajemnicę 4., itd. 
* Członkowie Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji, za żywych i umarłych. 
* Przyjęcie do Kółka Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązaniu się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca świętego. 
 

Patronowie Róż Żywego Różańca przy naszej parafii

 1. Róża św. Józefa (Wiesława Machnika) – dzień patrona 19 III

2. Róża św. Andrzeja Boboli (Józefy Kołodziej z ul. Młynarskiej) – dzień patrona 16 V
3. Róża  św. Rity (Janiny Kubit z ul. św. Jana) – dzień patronki  22 V

4. Róża MB Nieustającej Pomocy (Kazimiery Jurczyk z ul. O. A. Kubita) – dzień patronki 27. VI

5. Róża MB Kalwaryjskiej (Jadwigi Jasłowskiej z ul. Miodowej) – dzień patronki 13 VIII

6. Róża św. Maksymiliana (Władysławy Markiewicza z ul. o. A. Kubita) – dzień patrona  14 VIII
7. Róża św. Rozalii (Zdzisławy Guzik z ul. Pogórze) – dzień patronki 4 IX
8. Róża św. Pio (Józefy Kowalskiej z ul. Franciszkańskiej) – dzień patrona  23 IX

9. Róża św. Franciszka (Marii Kubit z ul. Miodowej) –  dzień patrona 4 X

10. Róża św. Faustyny (Grażyny Szczur z ul. o. A. Kubita) – dzień patronki 5 X

11. Róża św. Barbary (Janiny Kuźnar ul. Pogórze) – dzień patronki 4 XII

Poszczególne Róże Uroczyście obchodzą święta swego Patrona, najlepiej w najbliższą niedzielę. Członkowie Róży uczestniczą we Mszę św. i przystępują do sakramentów świętych. Jest to jakby ich uroczystość imieninowa w Żywym Różańcu.

Kółka Różańcowe  
W roku l883 pap. Leon XIII ustanowił w całym Kościele październikowe nabożeństwo różańcowe. Trzysta lat wcześniej - roku 1571 - św. Pius V ustanowił święto Matki Bożej "od Różańca" i polecił je obchodzić "na pamiątkę zwycięstwa pod Lepanto i ku czci "Błogosławionej Dziewicy" każdego roku 7 października (Konst. Ap. Salvatoris Domini z dnia l września 157l r.).
• W naszej Parafii miesięczne spotkania odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w czasie nabożeństwa różańcowego i zmiany tajemnic.
• Celem kółek różańcowych jest przede wszystkim modlitwa różańcowa w konkretnych intencjach, jak np. o pokój w rodzinach i świecie, o nawrócenie grzeszników, o miłość braterską, itp. 
• Kółka różańcowe są wielkim darem dla parafii, bo jest to wielka armia ludzi która codziennie modli się i wyprasza potrzebne łaski dla Parafii. 
Kółka różańcowe choć obecne w większości naszych parafii, nie są znane, szczególnie młodym ludziom, choćby z racji tego, że członkami kółek są często osoby starsze. Okazuje się, że nie ma tu nic tajemniczego. Chodzi o modlitwę różańcową, która jest przecież znana przez większość wierzących. Szczególną formą propagowania tej modlitwy są tzw. róże różańcowe, zwane również Żywym Różańcem lub Bractwem Różańcowym. Żywy Różaniec swoje powstanie zawdzięcza Paulinie Jaricot (1799 - 1862). Przekonana o tym, że dobre uczynki znaczą niewiele, jeśli nie wspiera ich modlitwa, wymyśliła w 1825 r. żywy różaniec, coś co było bardzo praktyczne i odpowiadające duchowi czasu. Jaricot zakładała grupy, składające się z 15 osób, z których każda odmawiała codziennie jedną z piętnastu tajemnic różańcowych. Do swojego brata Phileasa, kapłana, napisała, że "będzie to armia dobrych mocy". Wkrótce Żywy Różaniec stał się bardzo popularny w całej Francji, a jeden z biskupów, zdumiony religijnym ożywieniem w swojej diecezji, napisał: "Przypisuję to działaniu Żywego Różańca". Zataczał on coraz szersze kręgi. Dwa lata po jego powstaniu istniało już 150 grup, a wielu francuskich biskupów przeszczepiło ideę Żywego Różańca do swoich diecezji. Papież Leon XII w 1827 r. pobłogosławił to dzieło, a Grzegorz XVI wydał dokument zatwierdzające Stowarzyszenie Żywego Różańca. Kilka lat po powstaniu Żywego Różańca, tylko w samej Francji, należało do niego ponad 3 mln wiernych.
 
Obowiązki członków Żywego Różańca:
• Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca. 
• Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych 
• Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych. 
• Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską. 
• Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika. 
• Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy. 
 
Nowy układ Różańca Świętego ogłoszony przez Sługę Bożego Ojca świętego Jana Pawła II:
 
I. Tajemnice radosne (odmawia się w poniedziałki i soboty)
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 
2. Nawiedzenie św. Elżbiety 
3. Narodzenie Jezusa 
4. Ofiarowanie w świątyni 
5. Znalezienie Jezusa w świątyni 
 
II. Tajemnice światła (odmawia się we czwartki)
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 
2. Objawienie siebie na weselu w Kanie 
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 
4. Przemienienie na Górze Tabor 
5. Ustanowienie Eucharystii 
 
III. Tajemnice bolesne (odmawia się we wtorki i piątki)
1. Modlitwa w Ogrójcu 
2. Biczowanie 
3. Cierniem ukoronowanie 
4. Droga Krzyżowa 
5. Śmierć na krzyżu 
 
IV. Tajemnice chwalebne (odmawia się we środy i niedziele)
1. Zmartwychwstanie Jezusa 
2. Wniebowstąpienie 
3. Zesłanie Ducha Świętego 
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 
5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi.
 
Oprócz wspomnianych wcześniej spotkań miesięcznych w pierwszą niedzielę miesiąca i zmian tajemnic Żywego Różańca, członkowie tej wspólnoty modlą się także wspólnie tą modlitwą w każdą niedzielę, przed Mszą święta o godz.9:00 wg wyznaczonego porządku (zobacz) i każdego 10 dnia miesiąca, o godz.19:30 wraz ze Stowarzyszeniem Rycerstwa Niepokalanej, na pamiątkę nawiedzenia naszej parafii przez Matkę Najświętszą w kopii Jasnogórskiego wizerunku.