Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza – czyli lektorzy, ministranci i kandydaci na ministrantów
to grupa chłopców naszej parafii, którzy oprócz codziennych zajęć i obowiązków szkolnych, znajdują czas i ochotę, by służyć do Mszy świętej i nabożeństw liturgicznych. Stanowią oni zwartą, jednolitą wspólnotę, chociaż wywodzą się z trzech grup wiekowych, o różnym stażu służby. Są wśród nich uczniowie szkół średnich i gimnazjów, uczniowie szkoły podstawowej i najmłodsi, zazwyczaj po I Komunii świętej z klas III i IV, czyli kandydaci.
Obowiązki ministranckie pełnią oni wg porządku ustalonego przez ich Opiekuna, który troszczy się o ich formację pastoralno – liturgiczną, dyżury i udział w nabożeństwach okresowych (nabożeństwa majowe, czerwcowe, październikowe).
Choć służą oni nie tylko kapłanowi, sprawującemu święte obrzędy, ale przede wszystkim samemu Chrystusowi, to jednak rywalizują w ilości posług, a najgorliwsi są symbolicznie nagradzani. Swoistą nagrodą, za wzorową służbę ministrancką jest towarzyszenie kapłanom podczas wizyty duszpasterskiej, czyli kolędy, kiedy to mogą otrzymywanymi ofiarami „podreperować” swój fundusz ministrancki.
Szczególną zasługę w ich obecności przy ołtarzu, mają ich Rodzice, dla których w większość jest wielkim zaszczytem fakt, że ich syn jest ministrantem.
Ze wspólnoty ministranckiej wywodzą się też nasi Rodacy: O. Bogdan Słyś, O. Marek Kustroń, Br. Janusz Tomoń i ks. Zbigniew Gładysz.
Mamy nadzieję i modlimy się o to w każdy czwartek, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, że kolejni chłopcy z „braci ministranckiej” odnajdą swoje powołanie na drodze życia zakonnego i kapłańskiego.Transmisja na żywo s kościoła: