O Franciszkanach

Herb Zakonu Franciszkańskiego
TAU - znak franciszkański
Herb Zakonu FranciszkańskiegoPOKÓJ  I  DOBROTAU - znak franciszkański


FRANCISZKANIE  - nazwa ta obejmuje nurt życia zakonnego, którego źródłem jest charyzmat udzielony św. Franciszkowi z Asyżu, który nosi w Kościele zaszczytne miano: Założyciela Trzech Zakonów. Mowa tu o: I Zakonie - męskim, II Zakonie - żeńskim, III Zakonie - dla osób świeckich. Głównymi przedstawicielami rodziny zakonów męskich są: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych, Zakon Braci Mniejszych i Zakon Braci Mniejszych Kapucynów.

          W Parafii Głowienka pracują Franciszkanie z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię z siedzibą w Krakowie, stąd na dalszych stronach możesz przeczytać krótki życiorys św. Franciszka, rys historyczny Zakonu Franciszkańskiego z dziejami przybycia Franciszkanów do Polski i Głowienki.