Franciszkanie w Polsce

Prowincja południowa lub krakowska objęła obszar metropolii krakowskiej i lwowskiej. Prowincja północna lub warszawska oddana została pod patronat Matki Bożej Niepokalanej i objęła metropolie: gnieiźmnieńsko-poznańską, wsrszawską i wileńską.  Po ciężkich próbach drugiej wojny światowej zakonnicy prowincji Matki Bożej Niepokalanej przesunęli zakres swej działalności z terenów wschodnich na tereny polskich Ziem Zachodnich. Początkowo jednak zamierzano skoncentrować działalność na wschodnich terenach dzisiejszej Polski oraz w Polsce centralnej. W związku z tym jeszcze w 1945 r podjęto starania o odzyskanie dawnych domów franciszkańskich w Bełchatowie, Śremie, Obornikach, Szczebrzeszynie, Wyszogrodzie. Ostatecznie jednak odzyskano tylko klasztor wyszogrodzki. W 1945 r. przyjęto ponadto w Łodzi nową placówkę przy ulicy Rzgowskiej. Przez pierwsze lata po wojnie prowincja krakowska funkcjonowała jako komisariat generalny. Należały do niego od dawna istniejące klasztory: Kraków, Horyniec (prócz własnego kościoła i kaplic obsługiwano też kościół parafialny w Bruśnie), Jasło, Kalwaria Pacławska, Krosno, Lubomierz, Przemyśl, Radomsko, Sanok, gdzie jeszcze w 1945 r. zorganizowano niższe seminarium duchowne. W październiku 1945 r. odzyskano dom w Głogówku,  zaś w sierpniu 1946 r. abp A. Sapieha przekazał franciszkanom administrację parafii w Rychwałdzie wraz z wikariatem w Pewli Ślemieńskiej.  W najbliższych latach nastąpiły tylko niewielkie zmiany w geografii placówek,  w 1951 r. przejęto administrację parafii w Dąbrowie Górniczej-Gołonogu. W 1970 r., do prowincji należało 215 zakonników, w tym 159 ojców, 44 braci, 21 kleryków i 8 nowicjuszy. Trzeba tutaj dodać, że bp Ignacy Tokarczuk erygował parafie przy klasztorach: w Jaśle (1968), Przemyślu (1969), Sanoku (1969) i Krośnie (1970). Większe zmiany w prowincji nastąpiły w latach 70-tych i 80-tych.  W 1974 r. został otwarty samodzielny wikariat w Głowience, obsługiwany z klasztoru w Krośnie, gdzie w następnym roku bp I. Tokarczuk utworzył samodzielną parafię. W 1984 r. został tu erygowany klasztor pod wezwaniem św. Maksymiliana. W następnym (1975) roku prowincja przejęła dawny franciszkański klasztor w Nowym Korczynie, skasowany przez władze carskie w 1864 r. Wraz z klasztorem objęto tamtejszą parafię z drugim pojezuickim kościołem. W 1992 r. klasztor ten i parafię przekazano diecezji kieleckiej. Wyrazem prężności prowincji było otwarcie samodzielnej misji w Boliwii w 1976 r., gdzie stopniowo otwierano coraz to nowe placówki, a w 1988 r. 3 ojców podjęło pracę misyjną w Pariacoto w Peru. zaś w 1990 r. przejęto też administrację nowo utworzonej parafii w Limie. W 1989 r. 2 ojców wyjechało do pracy na Ukrainie, a 1 do Kazachstanu. Na początku 1992 r. w skład prowincji wchodziło 21 klasztorów w kraju: Chęciny (od 1991), Dąbrowa Górnicza-Gołonóg, Głogówek, Głowienka, Horyniec, Jasło, Kalwaria Pacławska, Kowary, Kraków, Krosno, Legnica, Lubomierz, Lwówek Śląski, Oświęcim-Harmęże, Pieńsk, Przemyśl, Radomsko, Rychwałd, Sanok, Szklarska Poręba i Wrocław. Do prowincji należy 206 ojców, 44 braci, 106 kleryków (w tym 22 nowicjuszy), 10 postulantów i 82 uczniów niższego seminarium. Rosnąca liczba zakonników pozwoliła na utworzenie dnia 25 marca 1986 roku prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbe z siedzibą w Gdańsku. (Trzeciej Prowincji Franciszkańskiej w Polsce). W 1998 r. Franciszkanie Prowincji Krakowskiej zostali zaproszeni do Zielonej Góry. W roku następnym rozpoczęli budowę kościoła i klasztoru. w 2008 roku w nowym klasztorze zamieszkali zakonnicy a budowa kościoła trwa nadal. Aktualnie Prowincja Krakowska Franciszkanów liczy 24 klasztory w Polsce, 4 na terenie Niemiec, 2 w USA, 1 we Włoszech, 5 na Ukrainie. Do prowincji należą również Kustodie: Słowacka (4 klasztory) i Boliwijska (4 klasztory). Obecności misyjne: Peru (3 klasztory); Paragwaj (3 klasztory); Uzbekistan (4 klasztory); Uganda (Afryka, 2 klasztory). W prowincji pracuje aktualnie 185 kapłanów w Polce i 133 poza granicami kraju; 26 braci zakonnych w Polce i 15 poza granicami kraju, na formacji jest  42 braci w Polce i 40 poza jej granicami.