Franciszkanie w Głowience

Pierwszą mszę św. o. J. Górny odprawił 26 maja, a dzień później abp Ignacy Tokarczyk dokonał poświęcenia kościoła, nadając mu wezwanie bł. Maksymiliana Marii Kolbego. 14 sierpnia 1974 r. odbyła się pierwsza uroczystość odpustowa, a we wrześniu uruchomiono nowy punkt katechetyczny w domu prywatnym Władysława Paca. Dekretem z 30 stycznia 1975 została w Głowience erygowana parafia.

Jednak nie był to koniec problemów o. Jana i wiernych: przez miesiąc wzywani byli do komendy milicji i prokuratury na przesłuchania oraz rozmowy "profilaktyczno-ostrzegawcze". O. Jan całą "winę" za "samowolę budowlaną" wziął na siebie. 10 sierpnia 1974 r. otrzymał z prokuratury zawiadomienie, że na podstawie amnestii sprawa została umorzona.

We wrześniu 1975 na miejsce o. Jana do Głowienki został skierowane przez władze zakonne o. Tarzycjusz Cwykiel. Podobnie jak jego poprzednik, zamieszkał w domu prywatnym. Nie otrzymawszy zgody urzędników, kontynuował dzieło rozbudowy kościoła. W lipcu 1976 r. wybudował prezbiterium z zakrystią. W wydziale ds. wyznań urzędu wojewódzkiego w Krośnie założono teczkę o tytule "Parafia Głowienka". Zapisywano w niej skrupulatnie wszystko, co dotyczyło budowy kościoła, franciszkanów i wiernych. Dowiadujemy się z niej m.in. o tym, kiedy i na jakie grzywny skazywano o. Cwykla: 13 sierpnia 1976 r.: 2 tys. zł, 6 października 1976 r.: 2 tys. zł, 9 listopada 1976 r.: 2 tys. zł, 4 maja 1977 r.: 4 tys. zł.

Podobne kary wymierzano wiernym. Funkcjonariusz bezpieki zapisał 12 stycznia 1977 r.: "Kubit Jerzy (?) na zebraniu komitetu rozbudowy wypowiadał się, aby wierni nie czekali na zezwolenie, tylko od zaraz przystąpili do rozbudowy kościoła i na ten cel składali pieniądze. Wymieniony posiada krewnego, który jest księdzem". Karano także członków PZPR, jednego z nich za to, że w jego domu przebywał o. T. Cwykiel oraz za to, że jako "jeden z pierwszych uczestniczył osobiście w różnych pracach przy rozbudowie kaplicy". Innego ukarano za to, że "inspiruje mieszkańców Głowienki do budowy drogi do Domu Ludowego, a faktycznie chodzi mu o wybudowanie drogi do kaplicy".

W maju 1977 r. o. Cwykiel rozpoczął budowę plebanii-klasztoru, oczywiście nie otrzymawszy na nią zgody, mimo wcześniej składanych wielu podań. Funkcjonariusz urzędu bezpieczeństwa zapisał 14 maja 1977 r.: "Ks. Jan Cwykiel wchodzi w kontakt z wiernymi, u których zapewnia sobie wypożyczenie materiałów budowlanych. Osobiście zgromadził ok. 15 ton cementu, który jest zmagazynowany w budynku, w którym zamieszkuje. W sprawie uzyskania pozwolenia na budowę plebanii, wspólnie z wiernymi trzykrotnie interweniuje w wydziale ds. wyznań w Krośnie. Nie otrzymując żadnej odpowiedzi z urzędu gminy w Miejscu Piastowym, postanowił 9 maja 1977 r. samowolnie przystąpić do budowy fundamentów pod przyszłą budowę". Ostatecznie zbudowany z wieloma utrudnieniami ze strony państwa klasztor, został erygowany 15 grudnia 1983 r. O. Tarzycjusz Cwykiel pracował w Głowience do 1987 r., po nim proboszczem został o. Edward Wróbel, który dokończył rozbudowę prezbiterium, prowadził prace wykończeniowe w kościele i klasztorze. Po nim kolejni duszpasterze kontynuowali upiększanie świątyni oraz budowę żywego Kościoła w sercach ludzi. W 1989 r. proboszczem został o. Władysław Kulig, za jego kadencji pokryto dach kościoła blachą miedzianą, wykonano polichromie, założono centralne ogrzewanie. Od 1992 r. proboszczem był o. Zdzisław Łempicki, który m.in. założył wspólnoty Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie, zadbał o bibliotekę parafialną, powołał do istnienia pismo parafialne "Stygmat". 13 sierpnia 1995 r. abp Józef Michalik dokonał konsekracji kościoła. Od r. 1996 proboszczem był o. Witold Kuźma, który m.in. utworzył kaplicę klasztorną, wymienił ogrzewanie, zakupił nowe ławki, organy z prospektem i drewniane stacje drogi krzyżowej. Od sierpnia 2001 r. proboszczem był o. Marian Godek. Latem 2003 r. parafianie zakończyli renowację i malowanie wnętrza kościoła, a w dniach 10-11 września gościli obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Wydarzenie to upamiętnia stojąca przy głównym wejściu do kościoła figura Maryi, przywieziona z bratniej parafii franciszkańskiej w Legnicy.  Zewnętrznym wyrazem przywiązania mieszkańców do wiary i Kościoła są kapliczki przydrożne, których prawie 40 znajduje się na terenie Głowienki. Ciekawą inicjatywą wiernych jest wydawanie przy klasztorze tygodnika parafialnego "Stygmat". 30 stycznia 2005 r. odbyła się uroczystość 30-lecia istnienia parafii, której przewodniczył bp senior Ignacy Tokarczuk, który parafię erygował. Od lipca 2008 r. gwardianem i proboszczem był o. Zbigniew Kluska, za jego kadencji odnowiono zewnętrzną elewację kościoła, wraz z Gminą Miejsce Piastowe wykupiono sąsiednią działkę,a po wyburzeniu starych zabudowań utworzono przy kościele tak bardzo potrzebny parking. W klasztorze wymieniono okna i wyremontowano wejścia do klasztoru. Od września 2012 r. gwardianem i proboszczem w Głowience jest o. Jarosław Karaś.