Parafialny zarząd cmentarza

Drodzy Bracia i Siostry.

Cmentarz parafialny jest dobrem wspólnym i każdy powinien wykazać się troską o to dobro. Przed kilku laty została ustalona składka na utrzymane cmentarza w wysokości 20 zł. na rok od rodziny w parafii. Obecnie, od stycznia 2022 r.,składka roczna wynosi 40 zł. Wpłat można dokonywać na konto przeznaczone do "obsługi" cmentarza:


Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego

ul. Franciszkańska 39; 38-455 GŁOWIENKA
PEKAO SA II o/Krosno: 30 1240 1457 1111 0010 7468 2693

Druk wpłaty możesz pobrać tutaj

 Można również złożyć ofiarę na tace w kościele w oznaczonej kopercie (imię i nazwisko, adres zamieszkania, określenie na jaki okres)PARAFIALNY ZARZĄD CMENTARZA

 


o. Krzysztof Kozioł - proboszcz


Betlej Marek - przewodniczący

Szubra Krzysztof - zastępca

Wilk Anna - zastępca

Guzik Ewa - skarbnik

Machnik Elżbieta - sekretarz

Gorczyca Aneta

Guzik Robert

Habrat Kazimierz

Kołodziej Paweł

Kubit Józef

Kustroń Zbigniew

Lenik Grzegorz

Niepokój Piotr

Nowak Elżbieta

Pietrasz Elżbieta

Słyś Grzegorz

Staroń Marek

Staroń Robert

Warchoł Mariusz