ZARZĄD CMENTARZA

Drodzy Bracia i Siostry.
Ponieważ zdecydowania większość parafian obecnych na niedzielnych mszach opowiedziała się za pozostawieniem cmentarza w gestii parafii podejmujemy to zadanie w nadziei, że wszyscy parafianie wykażą się troską o to dobro wspólne jakim jest cmentarz. Zgodnie z propozycjami wyrażona zgoda oznacza również podjęcie obowiązku finansowania utrzymania cmentarza w postaci składki na cmentarz w wysokości 20 zł. na rok od rodziny w parafii. Wpłat można dokonywać na konto przeznaczone do "obsługi" cmentarza. Blankiet wpłaty na konto można pobrać i wypełnić (plik "pdf"- aktywny z możliwością wypełnienia i wydrukowania: wpłata.pdf)
Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego
ul. Franciszkańska 39; 38-455 GŁOWIENKA
PEKAO SA II o/Krosno: 30 1240 1457 1111 0010 7468 2693

W kościele pod chórem można wziąć przygotowany blankiet wpłaty na konto lub oznaczoną kopertę, którą po wypełnieniu można wrzucić na tacę.


PARAFIALNY ZARZĄD CMENTARZA

o. Jarosław Karaś - proboszcz

Betlej Marek - przewodniczący
Szubra Krzysztof - zastępca
Wilk Anna - zastępca
Guzik Ewa - skarbnik
Machnik Elżbieta - sekretarz

Gorczyca Aneta
Guzik Robert
Habrat Kazimierz
Kołodziej Paweł
Kubit Józef
Kustroń Zbigniew
Lenik Grzegorz
Niepokój Piotr
Nowak Elżbieta
Pietrasz Elżbieta
Słyś Grzegorz
Staroń Marek
Staroń Robert
Warchoł Mariusz